Qué es CV Activa

La Asociación Comundiad Valenciana Activa (CV ACTIVA) es una asociación de empresas de turismo activo de la Comunitat Valenciana. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para promocionar el turismo activo y la oferta de actividades de las empresas, dentro de la Comunitat.

Desde la asociación se promueve exclusivamente a las empresas de turismo activo registradas oficialmente, que son las que pueden ofrecer servicios de calidad y seguridad a los turistas y usuarios.

Las líneas de trabajo que está ejecutando CV ACTIVA abarcan diferentes ámbitos:

 • Promoció i màrqueting mitjançant convenis amb Turisme Comunitat Valenciana.
 • Formació específica per a les empreses de turisme actiu i els seus treballadors a través de la xarxa de centres CdT de la Comunitat Valenciana.
 • Lluita contra l'intrusisme identificant empreses il·legals i si és el cas, canalitzant les corresponents denúncies als serveis territorials d'inspecció turísitca.
 • Articulamos la posición de las empresas de turismo activo de la Comunitat Valenciana para trasladarlo a las administraciones públicas y conseguir regulaciones que faciliten el trabajo de las empresas de turismo activo a la vez que se conservan los recursos naturales de los lugares donde se realizan las actividades.
 • Exercim d'interlocutors davant les administracions públiques a fi de resoldre les problemàtiques que pateixen les empreses de turisme actiu en el seu dia a dia.

Conoce e infórmate
Sobre els nostres estatuts

Solicitud de Estatuts


  Informació bàsica sobre Protecció de dades
  Responsable: ASOCIACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA ACTIVA; Finalidad: Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales (Finalidad 2); Legitimación: Ejecución de un contrato, consentimiento del interesado; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Proveedor de marketing digital; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a info@cvactiva.es o Calle Poniente, 9, Polígono Industrial Los Vientos, Valencia; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.cvactiva.es.

  Estudis del sector

  Estudi sobre la situació del turisme actiu en la Comunitat Valenciana
  davant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19

  La crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19, d'abast internacional, va derivar ràpidament en una crisi econòmica que es va acarnissar amb especial virulència en el sector del turisme. Davant aquesta situació, l'associació Comunitat Valenciana Activa (CV ACTIVA) va prendre la iniciativa d'elaborar una enquesta que permetera, d'una banda, disposar d'una radiografia actualitzada del sector i de les conseqüències de la citada crisi en les empreses de Turisme Actiu, i, d'altra banda, recollir les seues propostes i necessitats. L'objectiu final d'aquest estudi és col·laborar a la posada en marxa d'accions que permeten afrontar amb èxit la recuperació del Turisme Actiu en la Comunitat Valenciana i el desenvolupament de les activitats amb les majors garanties.

  Amb aquest objectiu, es va dividir l'enquesta en tres grans blocs:

  1. Perfil y actividad de la empresa
  2. Efectos de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19
  3. Expectativas del sector

  Compromiso con los ODS

  Implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Turismo Activo

  CV ACTIVA ha elaborado una guía de autoevaluación con el objetivo de facilitar a cualquier empresa de Turismo Activo evaluar de forma rápida y sencilla el grado de integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su organización.

  Per a això hem optat per utilitzar com a referència la fitxa-qüestionari de la Guia per a un Turisme Sostenible, publicada per la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (REDS) i l'Institut de Turisme Responsable (RTI).

  Te animamos a que dediques unos minutos a rellenar esta guía de autoevaluación para demostrar el compromiso del Turismo Activo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que los/as turistas sigan eligiendo la Comunitat Valenciana como destino preferente por sus valores

  Els ODS són una cridada a l'acció per a posar objectius assolibles per a poder aconseguir metes com la fi de la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones es desenvolupen en un entorn de pau i benestar.

  Para el mundo empresarial es una invitación a sumarse a ejercer como agente de cambio, una invitación a hacer posible unos objetivos ambiciosos pero alcanzables. Destacamos que los ODS aporten una perspectiva holística i transversal abastant qüestions que afecten a totes les persones.

  I, cosa que és més important, ens conviden a crear un planeta més sostenible, segur i pròsper per a la humanitat.

  IMPLANTACIÓ DE ELS ODS EN EL TURISME ACTIU I ECOTURISME

  Implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

  Sent un dels sectors econòmics amb majors dimensions del món, i un dels quals registra un creixement més ràpid, el Turisme Actiu i l'Ecoturisme es troben en una bona posició per a fomentar el creixement econòmic i el desenvolupament a tots els nivells i aportar ingressos mitjançant la creació d'ocupació. El desenvolupament del turisme sostenible, i la seua incidència en les comunitats, pot vincular-se amb els objectius nacionals de reducció de la pobresa, amb els relacionats amb la promoció de l'emprenedoria i els xicotets negocis, i amb l'apoderament dels grups menys afavorits, en particular les dones i els joves.

  El Turisme Actiu i l'Ecoturisme poden estimular la productivitat agrícola en promoure la producció, l'ús i la venda de productes locals en les destinacions turístiques i la seua plena integració en la cadena de valor del sector. A més, l'agroturisme i les activitats en la naturalesa, un segment en creixement que pot complementar les activitats agrícoles tradicionals. El creixement dels ingressos en les comunitats locals pot conduir a una agricultura més resilient i alhora aportar valor a l'experiència turística. Cert és que ell fam no és un dels grans problemes del nostre destí, però si és cert que aquest tipus d'objectius orientats cap a la sobirania alimentària ajuden a fixar la població al territori i el despoblament.

  La contribución y bienestar del sector del Turismo Activo y el Ecoturismo al crecimiento económico y al desarrollo también puede tener un efecto colateral en la salud y el bienestar. La entrada de divisas y los impuestos procedentes del turismo pueden reinvertirse en atención y servicios de salud, lo cual debería contribuir, entre otras cosas, a mejorar la salud maternal, reducir la mortalidad infantil y prevenir enfermedades. De igual modo, ante la pandemia se observa como el sector a está muy involucrado en la prevención y reestructuración de las actividades en pro de la seguridad.

  Perquè el Turisme Actiu i l'Ecoturisme prosperen fa falta una força de treball degudament formada i competent. El sector pot aportar incentius per a invertir en educació i en formació professional i ajudar a la mobilitat laboral a través d'acords transfronterers sobre qualificacions, estàndards i certificacions.

  En aquest cas concret, CV Activa i les seues empreses en particular, tenen clar que els mitjans dedicats a l'educació haurien de beneficiar als joves, les dones, les persones majors, els pobles d'interior i les persones amb necessitats especials, ja que el turisme té la capacitat de promoure la inclusivitat, els valors d'una cultura de tolerància, així com la interactivitat de la ciutadania a escala global.

  El Turisme Actiu i l'Ecoturisme, segons els resultats de l'estudi realitzat, poden i volen continuar millorant en matèria de desigualtat en l'àmbit laboral; i, en particular, mitjançant la provisió de llocs de treball i oportunitats de generació d'ingressos en empreses, grans, mitjanes i xicotetes, relacionades amb el turisme.

  Sent un dels sectors històricament dedicats a l'esport, les empreses comptaven amb una ràtio de dones bastant baix. A mesura que s'ha comprés el component emocional, cultural i sostenible, s'ha convertit en un dels sectors amb major percentatge de dones ocupades i ocupadores.

  Sin duda, este tipo de turismo puede servir para liberar el potencial de las mujeres y colaborar para romper las barreras que evitan su inserción laboral y promover la emancipación en todos los ámbitos de la sociedad.

  El Turisme Actiu i l'Ecoturisme poden exercir un paper crucial per a aconseguir l'accés a l'aigua i la seguretat, així com la higiene i el sanejament per a tots. L'ús eficient de l'aigua en el sector turístic, unit a mesures de seguretat apropiades, gestió d'aigües residuals, control de la contaminació i eficiència tecnològica, poden ser clau per a salvaguardar els nostres recursos més benvolguts.

  Es cierto que nuestras empresas también ofrecen alojamientos donde el turista hace uso de los recursos hídricos, pero además mostramos al turista de dónde viene el agua, y a través de muchas de las actividades de Turismo Activo y Ecoturismo se aprende a respetar los valores naturales y a valorar por qué debemos cuidar el medioambiente. En consecuencia, somos ese eslabón experiencial donde el turista se mimetiza con el ciclo hídrico y entiende en toda su amplitud por qué este objetivo es tan importante, especialmente a nivel local.

  Sent un sector que requereix una aportació energètica no substancial, el Turisme Actiu i l'Ecoturisme poden accelerar el canvi cap a les energies renovables a través de la conscienciació i la formació dels turistes. És per això que convidem a les nostres empreses al fet que usen vehicles de motor elèctric i no d'explosió.

  En esta línea, promovemos en toda la comunidad autónoma una red de empresas sostenibles sólida que puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigar el cambio climático e implantar soluciones energéticas innovadoras en áreas urbanas y rurales.

  El Turisme Actiu i l'Ecoturisme són una de les forces motrius del creixement econòmic en les zones rurals amb el risc de despoblació i actualment són una alternativa innovadora, sostenible i que encara es troba en creixement. Donant accés a oportunitats de treball decent en el sector turístic a joves i col·lectius desfavorits que poden beneficiar-se de la millora en les capacitats i del desenvolupament professional en zones d'interior, on històricament la renda turística tradicional no arribava. La contribució del sector a la creació d'ocupació es reconeix en la meta 8,9: «Fins a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible que cree llocs de treball promoga la cultura i els productes locals».

  Regulació

  S'entén per turisme actiu aquelles activitats esportives i d'oci que són susceptibles de ser desenvolupades per la generalitat de les persones i que, servint-se, sense degradar-los, dels recursos naturals en el mitjà aeri, terrestre, tant de superfície com subterrani, aquàtic o subaquàtic, presenten un nivell de risc que exigeix cert grau de destresa, habilitat o coneixements tècnics. Aquestes activitats poden desenvolupar-se tant en el medi natural com en altres espais adequats per a dur-les a terme.

  En la Comunitat Valenciana, al igual que en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, las empresas de turismo activo están reguladas por una normativa específica que exige una serie de requisitos a dichas empresas, a fin de que los servicios prestados por estas empresas de turismo activo registradas, garanticen un mínimo de seguridad para los clientes y turistas.

  La norma que regula a les empreses de turisme actiu establides en la Comunitat Valenciana és el Decret 22/2012, de 27 de gener, del Consell, regulador del turisme actiu en la Comunitat Valenciana.